Дневним распоредом активности обезбеђује се интензивирање дечје активности, доживљаја, правилно смењивање активности по интензитету што доприноси природном ритму живљења јер је и за дете и за васпитача свака ситуација искуствено и развојно значајна. Режим дана није посебно испланирано време чије се сатнице треба стриктно држати, већ систем живота и рада који се прилагођава датим потребама и олакшава функционисање свих учесника.

Режим дана у целодневном боравку

Режим дана у полудневном боравку

Прва смена

Друга смена