Мере популационе политике, утврђене на републичком нивоу, по свом карактеру су опште и спроводе се јединствено на територији Републике Србије. Ниједна популациона политика, ма колико била развијена, не може одговорити на све потребе и очекивања становништва, нити узети у обзир све специфичности живљења у једној средини. Зато популациону политику треба допунити мерама органа јединица локалне самоуправе, које се финансирају локалним изворима јавних прихода. На овај начин се мере које утврђује и финансира Република проширују и унапређују мерама јединица локалне самоуправе, што обезбеђује доступност свих мера и бољу информисаност грађана о њима и условима за њихово коришћење.

Локална самоуправа може најбоље препознати потребе конкретних родитеља и у оквирима својих овлашћења, финансијских и других могућности активирати неке од инструмената којима се у датим околностима те потребе могу најбоље задовољити.

Скупштина општине, као највиши орган власти у локалној самоуправи, најпозванија је да се бави проблемима развитка становништва и да, на основу сагледавања стања у свим битним аспектима, путем рада посебно формираног тела, утврђује и спроводи мере популационе политике у општини, односно граду.

Општина Сврљиг, поред права утврђених законом, са циљем унапређења популационе политике на локалном нивоу спроводи следеће мере:

  • Једногодишња новчана помоћ за новорођенчад у износу од 5.000,оо рсд месечно током првих годину дана од рођења детета, у складу са Одлуком; Link
  • Једнократна помоћ за новорођенчад у износу од 30.000,оо рсд, у складу са Одлуком; Link
  • Финансијска помоћ брачним паровима у износу од 35.000,оо и 50.000,оо рсд (супружницима на селу), у складу са Одлуком; Link
  • Подршка незапосленим брачним паровима кроз субвенције послодавцима из приватног сектора за упошљавање једног од супружника, помоћ за самозапошљавање и помоћ носиоцима и члановима регистрованиог пољопривредног газдинства (250.000,оорсд-350.000,оо рсд), у складу са Одлуком; Link
  • Помоћ незапосленим породиљама до навршене прве године живота детета у износима од 5.000,оо рсд и 7.500,оо рсд (на селу), у складу са Одлуком; Link
  • Финасијска подршка породици са децом основношколског узраста кроз остваривање права на бесплатну ужину, бесплатне уџбенике и новогодишњи поклон, у складу са Одлуком; Link
  • Поклони и награде ученицима основних и средњих школа, у складу са Одлуком; Link
  • Финансијска подршка ученицима средње школе у износима од 5.000,оо рсд и 7.500,оо рсд, у складу са Одлуком. Link