Ову радну недељу започели смо обележавањем 19. новембра - Светског дана превенције злостављања и насиља над децом уређењем огласне табле, односно изложбом на тему превенције злостављања и насиља над децом и поделом летака родитељима. Изложбу и летке су припремили чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, а у подели летака родитељима учествовали су студенти Високе школе за васпитаче струковних студија из Алексинца, који се налазе на тронедељној практичној настави у установи.

превенција злостављања деце летак