ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ''ПОЛЕТАРАЦ'' ЗА РАДНУ 2016/2017.ГОД

Обавештавају се родитељи да ће Предшколска установа ''Полетарац'' у периоду од 11.априла до 21.маја 2016.год вршити пријем захтева за упис деце за похађање припремног предшколског програма за радну 2016/2017.год.

Упис ће се вршити сваког радног дана од 7 до 14 часова у просторијама Установе.

Ради похађања припремног предшколског програма, родитељи су у обавези да упишу у Предшколску установу децу која су рођена у периоду од 1.03.2010.год. до 28.02.2011.год.

Захтеви за пријем деце се могу преузети у Предшколској установи и на сајту Установе (www.poletarac.edu.rs). Поред захтева за пријем, родитељи су у обавези да доставе и фотокопију извода из матичне књиге рођених детета које се уписује за похађање припремног програма као и потврду о здравственој способности детета издату од стране Дома здравља.

Такође, у периоду од 11.априла до 21.маја 2016.год Установа ће вршити и пријем захтева за упис деце узраста од 18 месеци до 5,5 година у групе целодневног боравка.

Уколико број пријављене деце буде већи од броја деце који је прописан Законом о предшколском васпитању и образовању предност приликом уписа имаће деца са највећим бројем бодова на основу Правилника о критеријумима за упис деце.

Поред захтева за пријем деце у групе целодневног боравка родитељи су у обавези да доставе и следећу документацију:

  • за запослене родитеље потврду да су у радном односу;
  • за самохране родитеље доказ да је родитељ самохран;
  • за ратне војне инвалиде доказ надлежног органа о инвалидитету;
  • за родитеље деце ометене у развоју одговарајући документ из надлежне здравствене установе;
  • за старатеље и хранитеље решење Центра за социјални рад о старатељству или хранитељству;
  • за родитеље деце из породица са троје, четворо и више деце фотокопија извода из матичне књиге рођених за свако дете;
  • за незапослене родитеље потврду Националне службе за запошљавање да родитељи имају статус незапослених лица,
  • за родитеље кориснике материјалног обезбеђења Центра за социјални рад – одговарајуће решење Центра.

Списак примљене деце, биће објављен на огласној табли и на сајту Установе након завршетка конкурса, најкасније до 10.06.2016.год.

Директор
Дејан Милетић, с.р.

У уторак 3.11.2015 год. Предсколску установу ''Полетарац'' посетили су представници грцке фирме Паркотехники.

Фирма ''Паркотехники'' се налази у Солуну и бави производњом опреме за децјА игралиста и паркове, у складу са прописаним стандардима ЕУ, нароцито стандардима везаним за безбедност деце и стандардима у области застите зивотне средине. Према рецима директора ПУ ''Полетарац'' Дејана МИлетица , иако је од скора на насем трзисту, фирма ''Паркотехники'' за кратко време се доказала као лидер у опремању децјих игралиста, како квалитетом справа које производи, тако и професионалносцу.

Повод за овај састанка је реализација пројекта ''Живот деце у безбедном и креативном окрузењу''.

Наиме, Предколска установа ''Полетарац'', у циљу повећања безбедности деце током боравка у вртићу,као и циљу подстицања пуног децјег физицког и интелектуалоног развоја припрема реализацију овог пројекта у 2016.год. Пројектом се планира комплетна реконструкција дворишта установе и замена постојецих справа које су небебезбедне за децу, оштецене и старе 37 година, новим справама, које це бити безбедне, уједно водећи рацуна да решења у опремању игралићта буду креативна и иновативна.

Осим из буџета установе, односно буџета локалне самоуправе, планирано је да се средства за реализацију овог пројекта обезбеде из различитих програма које финансирају земље ЕУ, а како каже Дејан Милетић, очекује се и помоћ приватних предузећа која послују на територији Општине Сврљиг и шире, у југоисточној Србији.

Сагледавајући тренутно стање и потребе вртића, фирма ''Паркотехники'' ће помоћи реализацију овог пројекта са 3000 евра.

ИЗГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ СПРАВА...

Конкурсну документацију можете пронаћи кликом на овај линк.

У оквиру Вукове недеље која је посвећена нашем највецем просветитељу Вуку Стефановићу Караџицу, деца из Предсколске установе ’’Полетарац’’ посетили су библиотеку ’’Гордана Тодоровић’’ која ради у оквиру Центра за туризам, културу и спорт. Деца су се у разговору са шефицом библиотеке Зорицом Бранковиц Басариц детаљније упознала са фондом билиотеке и занимљивим књигама за њихов узраст. Након обиласка библиотеке уследило је пригодно послужење и заједничко фотографисање.

Oдлуке о додели уговора у поступцима јавних набавки бр. 1.1.2/2016 и 1.1.3/2016 можете погледати овде.

У оквиру реализације васпитно образовног рада који је за циљ имао упознавање са европским државама, њиховим карактеристикама и специфичностима, деца су упознала многе европске земље. За упознавање cопствене земље, као дела Европе, васпитачице су имале оригиналну идеју. Ово, својеврсно путовање по Европи, завршено је у Србији, деца су имала прилике да упознају лепоте и cпецифичности, а у циљу упознавања традиције нашег краја организовано је посело. У организацији посела учествовали су васпитаци, деца и родитељи којима се ПУ Полетарац посебно захваљује.

Конкурсну документацију можете пронаћи кликом на овај линк.

Програм обележавања дечје недеље (слика у наставку)

Конкурсну документацију можете пронаћи кликом на овај линк.