Обавештавају се родитељи деце која су уписана за похађање припремног предшколског програма у полудневном боравку за школску 2015/2016.год. да ће свечани пријем предшколаца бити организован 1.9.2015.год. у просторијама Установе са почетком у 11 часова.

Уједно се позивају сви родитељи деце која ће похађати групе целодневног боравка да дођу у установу у петак, 28.8.2015.год., у 16 часова ради договора око пријема деце и будуће сарадње.

СВИМ КОРИСНИЦИМА НАШИХ УСЛУГА ЖЕЛИМО СРЕЋАН И УСПЕШАН ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2015/2016.ГОД!

Колектив ПУ ''Полетарац''

У уторак, 2.6.2015.год. деца која похађају припремни предшколски програм су заједно са својим васпитачима посетила Јагодину. Током посете имала су прилике да гледају позоришну представу, обишла су музеј воштаних фигура, зоо врт, аква парк и чувено јагодинско излетиште - Ђурђево брдо.

Почетком августа завршени су радови на реконтрукцији дворишних тераса при објекту установе. На тај начин направили смо још један мали корак ка циљу да створимо савремен вртић, у чијем ће окружењу деца моћи безбедно да расту и играју се. Уместо старих и оштећених постављене су нове еластичне, нешкодљиве СБР плоче од рециклиране гуме, грчког произвођача ''Parcotechniki''.

Радови на реконтрукцији тераса финасирани су из буџета општине Сврљиг, њихова укупна вредност је 1.130.880 динара, а радове је извела ГР ''Мозаикградња'' из Сврљига.

У петак 29.5.2015.год. у препуној сали Центра за културу, туризам и спорт извођењем представе ''Бајке мог детињства'' Предшколска установа ''Полетарац'' је обележила 37. рођендан. Обележавању овог значајног датума присуствовали су многобројни гости: председница општине Сврљиг Јелена Трифуновић, народни посланик Милија Милетић, представници Министарства просвете Републике Србије, представници установа и институција из Сврљига, директори и представници предшколских установа из Бољевца, Неготина, Књажевца, Беле Паланке, Ражња, Гаџиног Хана, Алексинца, Дољевца, школе са домом ученика ''Бубањ'' из Ниша, пословни сарадници и донатори из Сврљига, Ниша, Власотинца, Београда, пензионери који су свој радни век провели у нашој установи као и родитељи деце која су у приредби и учествовала.

Целокупан снимак приредбе може се погледати на сајту установе у секцији медији – видео

''Током јуна, у циљу размене информација о систематском посматрању и праћењу напредовања и развоја деце која су у радној 2014/2015.год. завршила похађање припремног предшколског програма, у просторијама установе одржан је састанак са учитељима који ће од 1.септембра радити са овом децом, са стручним сарадницима и помоћником директора основне школе. ПУ ''Полетарац'' је од радне 2014/2015.год. започела са вођењем портофолија као саставног дела педагошке документације за свако дете које похађа неки од програма установе. Развојним планом установе предвиђено је да се на крају сваке радне/школске године представницима школе доставља дечји портфолио – односно основни подаци о дечјем развоју и напредовању током боравка у установи.''

Обавештавају се родитељи који су конкурисали за пријем деце у установу за школску 2015/2016.год., да ће због сагледавања могућности за пријем све деце, резултати конкурса бити објављени најкасније до 12.6.2015.год. Хвала на разумевању!

Колектив ПУ ''Полетарац'' Сврљиг

29.6.2015.год. објављен је Јавни позив за подношење понуда у поступку јавних набавки добара - набвка намештаја и опреме за радне собе за потребе ПУ ''Полетарац'' Сврљиг. Јавни позив и конкурсна документација се могу преузети са портала јавних набавки и са сајтa установе - у секцији документа - јавне набавке 2015.

На Основу члана 8. Правилника о критеријумима за пријем деце у Предшколску установу ''Полетарац'' Сврљиг(у даљем тексту – Установа), Управни одбор на седници, одржаној дана 14.4.2015.год. расписује:

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ

У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ''ПОЛЕТАРАЦ'' СВРЉИГ

ЗА РАДНУ 2015/2016. ГОДИНУ

-припремни предшколски програм-

На основу члана 6. Правилника о критеријумима за упис деце ради похађања припремног предшколског програма, родитељи уписују у Установу децу која су рођена у периоду од 1.3.2009.год до 28.02.2010.год.

Захтеви за пријем деце се могу преузети у Установи и сајту установе. Поред захтева за пријем, родитељи су у обавези да доставе и фотокопију извода из матичне књиге рођених детета које се уписује у Установу као и потврду о здравственој способности детета издату од стране Дома здравља.

-групе целодневног боравка-

На основу чланова 8. и 9. Правилника о критеријумима за упис деце Установа ће вршити и пријем захтева за упис деце узраста од 18 месеци до 6,5 година у целодневни боравак.

Уколико број пријављене деце буде већи од броја деце који је прописан Законом о предшколском васпитању и образовању предност приликом уписа имаће деца са највећим бројем бодова на основу следећих критеријума:

1.

запослена оба родитеља у ужој породици

8 бодова

2.

деца самохраних родитељa

8 бодова

3.

деца ратних војних инвалида         

8 бодова

4.

деца ометена у развоју        

8 бодова

5.

деца лишена родитељског старања

8 бодова

6.

здравствено стање родитеља ( хронични болесници, инвалиди)

7 бодова

7.

породица са четворо и више деце

6 бодова

8.

породица са троје деце        

5 бода

9.

породица чији је један родитељ запослен а други није, или се налази на одслужењу војног рока, редован је студент или се налази на издржавању казне затвора          

4 бода

 

10.

деца чија браћа и сестре похађају вртић

3 бода

11.

породица чија оба родитеља нису запослена, а воде се у евиденцији Националне службе за запошљавање

2 бода

                                                                      

Поред захтева за пријем деце у групе целодневног боравка, који се може преузети у просторијама Установе и на сајту www.poletarac.edu.rs, родитељи су у обавези да доставе и следећу документацију:

- потврду о здравственој способности детета издату од стране дечјег Дома здравља;

- за запослене родитеље потврду да су у радном односу;

  • за самохране родитеље доказ да је родитељ самохран (фотокопију пресуде о разводу брака, извод из матичне књиге умрлих, за ванбрачну заједницу потврда о поверавању детета једном од родитеља из суда);
  • за ратне војне инвалиде доказ надлежног органа о инвалидитету;
  • за родитеље деце ометене у развоју одговарајући документ из надлежне здравствене установе;
  • за старатеље и хранитеље деце лишене родитељског старања решење Центра за социјални рад о старатељству или хранитељству;
  • за родитеље деце из породица са троје,четворо и више деце фотокопија извода из матичне књиге рођених за свако дете;
  • за незапослене родитеље потврду Националне службе за запошљавање да родитељи имају статус незапослених лица.
  • за родитеље кориснике материјалног обезбеђења Центра за социјални рад – одговарајуће решење Центра.

 

О решеном захтеву за пријем деце у целодневни боравак у Установу, обавештава се родитељ, односно старатељ, који је поднео захтев.

Деца која не буду примљена у вртић у текућој радној/школској години, налазиће се на листи чекања за наредну годину.

Конкурс за пријем објавиће се на огласној табли Установе, сајту Установе (www.poletarac.edu.rs) и путем средстава јавног информисања ( TВ Ласер, радио Бубамара и радио Сврљиг)

Упис деце вршиће се у просторијама Предшколске установе радним даном од 7 до 14 часова, у периоду од 16.4.2015.год. до 22.05.2015.год.

Списак деце која су примљена у Установу, биће објављен на огласној табли Установе и на сајту Установе најкасније.

Председник Управног одбора

Јасмина Голубовић

 

11.6.2015.год. објављен је Јавни позив за подношење понуда у поступку јавних набавки радова - реконструкција тераса на објекту ПУ ''Полетарац'' Сврљиг. Јавни позив и конкурсна документација се могу преузети са портала јавних набавки и са сајтa установе (секција документa - јавне набавке 2015).

Деца узраста до 5,5, година су, заједно са својим васпитачицама, у оквиру обележавања једног од највећих хришћанских празника -Ускрса учествовала у потрази за ускршњим јајима, у дворишту установе...

Сликe можете видети овде