У оквиру обележавања једног од највећих хришћанских празника - Ускрса, деца из Предшколске установе ''Полетарац'' су заједно са својим васпитачицама организовала продајну изложбу ускршњих радова. Захваљујемо се свим родитељима, бакама, декама, батама, секама, представницима локалне самоуправе, медијима и грађанима Сврљига који су се одазвали позиву и учествовали у овој лепој активности... ХРИСТОС ВOСКРЕСЕ!!!

Сликe можете видети овде

На предлог Тима за развијање посебних и специјализованих програма, након давања позитивног мишљења од стране савета родитеља и урађеног анкетирања родитеља деце узраста од 4 до 6 година, управни одбор установе је на седници одржаној 30.10.2014.год. донео одлуку о усвајању Aнекса I Предшколског програма и Анекса I Годишњег плана рада установе за радну 2014/2015.год. Тиме је практично дата сагласност за реализацију програма учења енглеског језика и школе плеса у Установи.

Опширније...

Oбјављен је Јавни позив за подношење понуда у поступку јавних набавки намирница за припремање хране и набавке канцеларијског материјала и материјала за образовање. Јавни позив и документација се могу преузети са портала јавних набавки и са нашег сајтa, у секцији документa - јавне набавке

Дана 9.10.2014.год. одржана је седница СО Сврљиг, на којој су између осталог разматране и тачке дневног реда Извештај о реализацији годишњег плана рада ПУ Полетарац Сврљиг за радну 2013/2014. радну годину и годишњи план рада Установе за радну 2014/2015. годину. Известај и план рада образложио је директор Дејан Милетић.

Активности које спроводи ПУ како на спровођењу васпитног рада, тако и на реализацији осталих активности око уређења и одржавања Установе, оцењене су као веома добре и успешне, а по оцени многих релевантних чиниоца, ово је једна од предшколских установа за пример у региону, па и шире.

Дана 20.02.2015.год. директор установе је донео одлуку о расписивању јавних набавки: 1.1.1/2015год. - набавка гасног уља екстра лаког евро ел. и 1.1.2/2015.год. – набавка материјала за саобраћаја. Конкурсну документацију сва заинтересована лица могу преузети из секције документација – јавне набавке, као и са портала јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs.

ПОНЕДЕЉАК 6.10.2014.год.
Упознавање са Конвенцијом о дечјим правима
УТОРАК 7.10.2014.год.
Акција ''Деца –деци'', посета представника локалне самоуправе Установи – почетак у 10 сати
СРЕДА 8.10.2014.год.
Позоришна представа ''Црвенкапа''- Театар с југа –почетак у 10 сати
ЧЕТВРТАК 9.10.2014.год.
Дечји маскенбал, плес предшколаца – полазак испред Установе у 10 сати
ПЕТАК 10.10.2014.год.
Спортски дан

У понедељак, 29.12.2014.год. Деда Мраз је посетио нашу установу и децу је обрадовао лепим поклонима, а малишанима је пуно здравља, среће и играчака у новој години пожелела и председница општине Јелена Трифуновић.

Опширније...

На основу Одлуке директора о покретању поступка и Решења о образовању комисије за спровођење јавне набавке, расписана је јавна набавка бр. 1.3.1 – Кровнопокривачки радови на објекту Предшколске установе ''Полетарац'' . Набавком је предвиђена реконструкција косог дела кровне конструкције на објекту Установе, са циљем повећања енергетске ефикасности. Заинтересовани понуђачи конкурсу документацију могу преузети са портала јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/, или са сајта Установе , из секције документа - јавне набавке.

У понедељак, 17.11.2014.год. након спроведеног преговарачког поступка јавне набавке са објављивањем позива за поднешење понуда, потписан је Уговор о извођењу кровнопокривачких радова са Грађевинско занатском задругом ''Пионир'' из Власотинца. Уговором је предвиђена замена постојећих салонит плоча сендвич панелима на постојећој кровној конструкцији зграде. Радови се финансирају из буџета Општине Сврљиг, а њихова укупна уговорена вредност радова је 4.599.117,60 дин.

У понедељак, 15.09.2014.год. одржана је седница Управног одбора на којој су након усвајања записника са претходне седнице разматрани и усвојени Извештај о раду директора за радну 2013/2014. Годину, Извештај о реализацији годишњег плана рада Предшколске установе ''Полетарац'' Сврљиг за радну 2013/2014. годину., донет је Анекс I Развојног плана П. У. ''Полетарац'' Сврљиг за период 2014. – 2017. год., Годишњи план стручног усавршавања заполених у П. У. ''Полетарац'' Сврљиг, Годишњи плана рада П. У. ''Полетарац'' Сврљиг за 2014/15 год., утврђен је предлог финансијског плана П. У. ''Полетарац'' Сврљиг за 2015. Годину, донете су измене и допуне финансијског плана П. У. ''Полетарац'' за 2014. Годину. Такође од стране органа управљања дата је сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова П. У. ''Полетарац'' Сврљиг и разматране су молбе родитеља за упис деце у установу.