На предлог Тима за развијање посебних и специјализованих програма, након давања позитивног мишљења од стране савета родитеља и урађеног анкетирања родитеља деце узраста од 4 до 6 година, управни одбор установе је на седници одржаној 30.10.2014.год. донео одлуку о усвајању Aнекса I Предшколског програма и Анекса I Годишњег плана рада установе за радну 2014/2015.год. Тиме је практично дата сагласност за реализацију програма учења енглеског језика и школе плеса у Установи.

Опширније...

Радну 2014/2015.год. установа је започела организовањем састанка са родитељима деце која ће похађати целодневни боравак и свечаним пријемом деце која ће похађати припремни предшколски програм у полудневном боравку .

Опширније...

Дана 9.10.2014.год. одржана је седница СО Сврљиг, на којој су између осталог разматране и тачке дневног реда Извештај о реализацији годишњег плана рада ПУ Полетарац Сврљиг за радну 2013/2014. радну годину и годишњи план рада Установе за радну 2014/2015. годину. Известај и план рада образложио је директор Дејан Милетић.

Активности које спроводи ПУ како на спровођењу васпитног рада, тако и на реализацији осталих активности око уређења и одржавања Установе, оцењене су као веома добре и успешне, а по оцени многих релевантних чиниоца, ово је једна од предшколских установа за пример у региону, па и шире.

Након постављања изолације и уређења фасаде ради повећања енергетске ефикасности објекта, фарбања и уређења столарије у објекту, на ред је дошло и уређење дворишта ПУ Полетарац у Сврљигу.

Ових дана уклоњене су старе плоче којима је било поплочано двориште на улазу у установи и постављене су нове, што је допринело лепшем изгледу Установе, а и кретање ће малишанима бити лакше и безбедније.

Опширније...

ПОНЕДЕЉАК 6.10.2014.год.
Упознавање са Конвенцијом о дечјим правима
УТОРАК 7.10.2014.год.
Акција ''Деца –деци'', посета представника локалне самоуправе Установи – почетак у 10 сати
СРЕДА 8.10.2014.год.
Позоришна представа ''Црвенкапа''- Театар с југа –почетак у 10 сати
ЧЕТВРТАК 9.10.2014.год.
Дечји маскенбал, плес предшколаца – полазак испред Установе у 10 сати
ПЕТАК 10.10.2014.год.
Спортски дан

У четвртак 5.06.2014.год. деца и васпитачи из припремних предшколских група су посетила Јагодину. У оквиру посете имала су прилике да обиђу музеј воштаних фигура, аква парк, да присуствују позоришној представи и обиђу ЗОО врт.

Опширније...

На основу Одлуке директора о покретању поступка и Решења о образовању комисије за спровођење јавне набавке, расписана је јавна набавка бр. 1.3.1 – Кровнопокривачки радови на објекту Предшколске установе ''Полетарац'' . Набавком је предвиђена реконструкција косог дела кровне конструкције на објекту Установе, са циљем повећања енергетске ефикасности. Заинтересовани понуђачи конкурсу документацију могу преузети са портала јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/, или са сајта Установе , из секције документа - јавне набавке.

Предшколска установа ''Полетарац'' је 30. маја 2014.год. обележила 36 година од оснивања хуманитарном приредбом ''Кућа добре воље''. Сва прикуљена средства (течни сапун, дезинфекциона средства, памперс пелене, влажне марамице, тоалет папир...) су у уторак, 3.06.2014.год. донирана Предшколској установи ''Наша радост'' из Крупња. Овом приликом захваљујемо се свима који су се одазвали позиву и помогли у прикупљању неопходних средстава - родитељима, бакама, декама, члановима управног одбора, савета родитеља, представницима локалне самоуправе, основне и средње школе и осталим установа и институцијама из Сврљига, приватним предузетницима, представницима предшколских установа из Ражња, Гаџиног Хана, Алексинца, Бољевца, Нени, Вукици, Гаги и Вери из Ниша. Посебно се захваљујемо Љиљани Киковић председници Самосталног синдиката предшколскoг васпитања и образовања која је финасијски подржала ову акцију, ТВ Ласер, Слађани Ђорђевић - дописнику Радио Београда и њеним сарадницима који су радили на припреми прилога за РБ1 и медијски подржали ову приредбу. Поздрављамо колегинице и колеге из Крупња на челу директорком Славицом, захваљујемо се на срдачном гостопримству и поручујемо да смо и бићемо уз вас!!!

Опширније...

У понедељак, 15.09.2014.год. одржана је седница Управног одбора на којој су након усвајања записника са претходне седнице разматрани и усвојени Извештај о раду директора за радну 2013/2014. Годину, Извештај о реализацији годишњег плана рада Предшколске установе ''Полетарац'' Сврљиг за радну 2013/2014. годину., донет је Анекс I Развојног плана П. У. ''Полетарац'' Сврљиг за период 2014. – 2017. год., Годишњи план стручног усавршавања заполених у П. У. ''Полетарац'' Сврљиг, Годишњи плана рада П. У. ''Полетарац'' Сврљиг за 2014/15 год., утврђен је предлог финансијског плана П. У. ''Полетарац'' Сврљиг за 2015. Годину, донете су измене и допуне финансијског плана П. У. ''Полетарац'' за 2014. Годину. Такође од стране органа управљања дата је сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова П. У. ''Полетарац'' Сврљиг и разматране су молбе родитеља за упис деце у установу.

Петнаестак ученица завршног разреда основне школе ''Добрила Стамболић'' су оквиру програма ''Професионалана орјентација ученика'', заједно са стручним сарадником школе Сузаном Гичић-Стаменковић и наставницом српског језика Слађаном Николић посетиле Предшколску установу ''Полетарац''. Циљ ове посете био је упознавање са професијом медицинска сестра-васпитач, организацијом рада и режимом дана предшколске установе, карактеристикама развоја и начином реализације неге, здравствене заштите и васпитно-образовног рада деце узраста од 18 месеци до 3 године. Осим посете јасленој групи ученице осмог разреда имале су прилику да обиђу и да се упознају и начином рада у групи у којој се реализаује припремни предшколски програм.