1. Јелена Милијић – координатор, васпитач
  2. Јасмина Голубовић, васпитач
  3. Марина Јовић - представник Савета родитеља,
  4. Драгана Јовановић, васпитач
  5. Татјана Николић, васпитач