Група Име и презиме
Јаслена Ивана Николић
Мешовита 2,5-3,5 Нина Марковић
Млађа Јелена Милојковић
Средња 1 Јелена Ђошић
Средња 2 Марија Михајловић
Мешовита 5-6,5 Весна Ђорђевић
ПП1 Милана Богдановић
ПП2 Милош Ђорђевић