Саставни део програмске оријентације Установе је организација и реализација позоришних представа за децу. Понуду представа дечјих позоришних кућа, на основу препоруке стручне службе усваја Савет родитеља, тако да се позоришне представе одржавају у периоду од октобра до маја, ритмом за који се определи Васпитно – образовно веће и Савет родитеља.