На основу Одлуке Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' и дате сагласности на ову Одлуку од стране Општинског већа општине Сврљиг, утврђене су цене услуга у Предшколској установи ''Полетарац'' и оне износе:

 Дневно у дин.Месечно (22 радна дана) у дин.
Целодневни боравак 110,оо 2.420,оо
Полудневни боравак 45,оо 990.оо

Право на регресирање трошкова исхране остварује се на основу законских прописа и Одлуке о регресирању трошкова боравка и исхране деце у Предшколској установи ''Полетарац'' Сврљиг Скупштине општине Сврљиг бр. 022-9/2010-01 од 7.05.2010.год.

Право на регресирање трошкова исхране у Установи остварују родитељи чије треће и четврто дете похађа установу, као и родитељи деце који су корисници средстава материјалног обезбеђења код Центра за социјални рад општине Сврљиг.

Приликом уписа деце, како би остварили ова права, родитељи су у обавези да доставе изводе из Матичне књиге рођених за сву децу из породица са троје или четворо деце или Решење о стицању права на коришћење материјалног обезбешђења Центра за социјални рад општине Сврљиг.