Министарство просвете http://www.mpn.gov.rs/

Завод за унапређење васпитања и образовања http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/index.html

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, http://www.ceo.edu.rs/

Центар за професионални развој запослених у образовању http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/CPRZO.html

Регионални центар за развој запослних Ниш http://www.rcnis.edu.rs/

Школска управа Ниш http://www.nis.okrug.gov.rs/src/Skolska-uprava--13-c32-content.htm

Управа за јавне набавке http://www.ujn.gov.rs/

Портал јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/

Савез удружења васпитача Србије http://www.savez-vaspitaca.org.rs/wordpress/

Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац http://www.vsvaspitacka.edu.rs/

Друштво психолога Србије http://www.dps.org.rs/

Педагошко друштво Србије http://www.pedagog.rs/

Институт за педагогију и андрагогију http://www.f.bg.ac.rs/instituti/PEA/o_instuitutu

Истраживачка станица Петница http://www.petnica.rs/

Дете плус http://www.deteplus.rs/

Крокотак http://krokotak.com/

Родитељ портал http://www.roditeljportal.com/

Општина Сврљиг http://www.svrljig.rs/

Јавно комунално стамбено предузеће Сврљиг http://www.jksp.svrljig.rs/

Центар за социјални рад Сврљиг http://www.csrsvrljig.org.rs/

Центар за туризам, културу и спорт Сврљиг http://kcsvrljig.rs/

Основна школа Добрила Стамболић Сврљиг http://www.osdobrilastambolic.svrljig.rs/

ТВ Ласер Сврљиг http://www.tvlaser.info/