Своју основну делатност - да васпитава и образује, пружа негу и превентивну здравствену заштиту деци од 18 месеци до поласка у школу, Установа остварује реализацијом различитих програма, водећи рачуна о узрасним и индивидуалним потребама деце, полазећи пре свега од хуманистичке природе деце – да је дете вредност само по себи, да у себи носи позитивне развојне потенцијале и да је чинилац сопственог развоја, социјализације и васпитања, да је дете активно, интерактивно, креативно, физичко, сазнајно, социјално и афективно биће.

Пред собом имамо јасну мисију – да створимо савремен и отворен вртић који ће у потпуности удовољити детету, са широким спектром својих потреба, особина, нивоа развоја, услова живота, родитељских стилова, кроз низ компетентних стручних активности и уз учешће родитеља и локалне заједнице у процесу одрастања, васпитања и образовања.

Vrtic Poletarac