Програм ''Библиотека за родитеље'' је настао као резултат испитивања ставова и потреба родитеља континуираним вишегодишњим анкетирањем у установи.

Реализацијом овог програма омогућава се и олакшава родитељима деце која похађају Установу приступ стручној литератури која се бави проблемима васпитања и образовања деце предшколског узраста и ојачава се васпитна функција породице.

Родитељи на почетку сваке радне године добијају чланске карте, које користе за изнајмљивање књига у библиотеци, а васпитачи током године, у свакодневним контактима са родитељима као и у пригодним приликама (током родитељских састанака и сл.), препоручују поједине књиге из библиотеке.

Реализација програма је симболично почела 27.1.2012.год. на Савиндан, организовањем ''Светосавске донаторске вечери''. У присуству родитеља, приватних предузетника, пароха сврљишке цркве Св. Цар Константин и Царица Јелена, јереја Страхиње Ераковића, дечјег црквеног хора као и представника локалних медија, деца из установе су рецитовала стихове о Св. Сави и заједно са васпитачима презентовала своје ликовне радове. На крају вечери организована је аукција дечјих радова током које су прикупљена одговарајућа средства за куповину књига за библиотеку.

Други корак у реализацији програма био је обезбеђивање средстава за штампање чланских карти и проналажење адекватних техничких решења (изглед чл.карти, њихов садржај и сл.)

На почетку радне 2012/2013.год., 3.септембра, извршена је и прва подела чланских карти свим родитељима чија деца похађају нашу установу.